Call Room Tijden

Hieronder de callroom tijden voor NK Indoor 2019. Je kan deze callroom tijden ook hier downloaden.

Uiterlijk 1,5 uur vóór aanvang van het wedstrijdonderdeel moet je je bij het meldbureau/TIC melden.
Als je te laat dreigt te komen voor de eerste melding (bijv. door files) kun je telefonisch contact
opnemen met 06 826 79 785.

Op de informatieborden in de warming up ruimte wordt de serie indeling opgehangen.

Let goed op in welke serie je zit! Het kan gebeuren dat een serie vervalt. Hou daarom de informatieborden en de aankondigingen in de warmingup ruimte in de gaten. Zorg dat je op tijd in de call room aanwezig bent.

 

 

 

Partners Atletiekunie
Nederlandse Spoorwegen Supporter van Bewegen
Partners NK