Coach toegang

Als gevolg van de nog beperkende Corona maatregelen geldt een registratieplicht om toegang te krijgen tot de ASICS NK Atletiek. Omdat coaches zijn toegestaan, hebben de atleten bij de inschrijving de naam van de coach/begeleider opgegeven. Deze coach ontvangt uiterlijk woensdag 23 juni nadere informatie. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan via de mail een wijzigingsverzoek worden ingediend. 

Verplichte sneltest vervalt 
Per 26 juni vervalt de verplichte Corona sneltest bij Topevenementen, waar de ASICS NK Atletiek ook onder valt. Voor de NK is een ontheffing gevraagd en verkregen om een dag eerder gebruik te maken van deze versoepeling. Coaches hoeven dus niet meer op een vastgesteld tijdstip getest te worden. De coach meldt zich iedere dag na binnenkomst bij de coachbalie voor de registratie controle en ontvangt hier een toegangsbewijs. Coaches hoeven geen toegangsprijs te betalen. Alleen geregistreerde coaches ontvangen een toegangsbewijs.