Onderscheidingen

Het werk dat sommige mensen voor jouw club doen is zo bijzonder dat je ze op een speciale manier wilt belonen. Een schouderklopje, compliment of een bloemetje zijn prima, maar soms moet er meer gedaan worden. Deze mensen verdienen een onderscheiding. Hieronder vind je informatie over de verschillende onderscheidingen.

Bekijk hier het overzicht met de prijzen/onderscheidingen die reeds toegekend zijn.

Wanneer je een onderscheiding wilt aanvragen, kun je contact opnemen met Adwin van Groeningen. Vermeld bij jouw aanvraag de volgende gegevens:

  • De onderscheiding waarvoor je een aanvraag doet;
  • Naam en lidmaatschapsnummer van persoon die voorgedragen wordt;
  • Een onderbouwing van de aanvraag (let op onderstaande normering);
  • Datum en plaats waar de onderscheiding uitgereikt zou kunnen worden;
  • Contactgegevens van de aanvrager;
  • In geval van de aanvraag van een Waarderingsspeld: de adresgegevens waar de we de toegekende waarderingsspeld en oorkonde naar toe kunnen sturen (Bijvoorbeeld adres aanvrager).

Na ontvangst van de aanvraag wordt deze beoordeeld en word je hierover geïnformeerd.

Benaming

Normering

Toekenning door

Uitreiking tijdens

Erelidmaatschap
(Goud)

Het erelidmaatschap kan worden toegekend aan:
diegene die zich in internationaal of nationaal verband op bestuurlijk en/of organisatorisch gebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de atletiek- of loopsport 
diegene die sportieve prestaties heeft geleverd op uitzonderlijk hoog niveau

Op voordracht van het uniebestuur door de unieraad met een meerderheid van het aantal stemmen

Unieraadsvergadering of landelijke activiteit

Lidmaatschap van Verdienste
(Zilver)

Het lidmaatschap van verdienste kan worden toegekend aan:
diegene die zich in internationaal of nationaal verband op bestuurlijk en/of organisatorisch gebied zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de atletiek- of loopsport
diegene die sportieve prestaties heeft geleverd op hoog niveau

Uniebestuur, op voordracht van verenigingen/leden

Unieraadsvergadering of landelijke activiteit

Unie Erespeld
(Blauw met goud)

De Unie Erespeld kan worden toegekend aan diegene die zich in nationaal en/of regionaal verband op enigerlei wijze gedurende een langere periode (tenminste vijf jaar) zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de atletiek- of loopsport

Uniebestuur, op voordracht van verenigingen/leden

Unieraadsvergadering of passende gelegenheid

Waarderingsspeld
(Blauw met zilver)

De waarderingsspeld kan worden toegekend aan diegene die zich gedurende langere tijd (tenminste 10 jaar) bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor een atletiekvereniging. 

Uniebestuur, op voordracht van verenigingen/leden

Passende gelegenheid (meestal door eigen vereniging)

 

Benaming

Normering

Toekenning door

Uitreiking tijdens

Ir. Wim de Beer Plaquette
(wisselprijs)

Ingesteld in 1991

De Wim de Beer Plaquette kan worden toegekend aan een persoon, comité of instantie die zich op organisatorisch gebied in een kalenderjaar of een reeks van jaren op bijzondere wijze heeft onderscheiden

Uniebestuur

Passende gelegenheid

Jurywaarderingsbeker
(voorheen Frans Jutte Trofee)
(wisselprijs)

Ingesteld in 1976

De Jurywaarderingsbeker kan worden toegekend aan een persoon, comité of instantie die zich op het gebied van het jurywezen in een kalenderjaar heeft onderscheiden

Uniebestuur, op voordracht van de afdeling Wedstrijdsport

Passende gelegenheid

De Loper (voorheen Michiel van der Wege Sculptuur)
(wisselprijs)

Ingesteld in 1975

De Loper kan worden toegekend aan een persoon, comité of instantie die zich op het gebied van de recreatieve loopsport in een kalenderjaar heeft onderscheiden

Uniebestuur, op voordracht van de afdeling Breedtesport

Looptrainersdag

Mastersbeker

Ingesteld in 1991

De Mastersbeker (zowel voor mannen als vrouwen) kan worden toegekend aan een persoon, comité of instantie die zich op het gebied van de masters atletiek in een kalenderjaar of een reeks van jaren op bijzondere wijze heeft onderscheiden

Uniebestuur, op voordracht van de afdeling Wedstrijdsport (in het bijzonder het Platform Masters)

NK Indoor Masters

Atleet/atlete van het jaar
(voorheen Atletiekunie Beker
voor dames senioren
(wisselprijs), ingesteld in 1993 en de Herman van Leeuwen Beker voor heren senioren (wisselprijs), ingesteld in 1959

Deze prestatieprijs wordt toegekend aan de atleet of atlete die zich, naar opvatting van de publieks- en vakjury, in het afgelopen kalenderjaar prestatief het meest heeft onderscheiden

Publieks- en vakjury

Atletiekgala

Talent van het jaar
(voorheen Albert Spree Beker - jongens junioren en Fanny Blanker-Koen plaquette -meisjes junioren
(wisselprijs)

in 2018 is deze prijs samengevoegd met de prijs voor de atleet/atlete van het jaar

De waardering Talent van het jaar wordt toegekend aan een junioren atle(e)t(e) die zich door prestatie en gedrag op het gebied van de wedstrijdsport in een kalenderjaar heeft onderscheiden

Uniebestuur, op voordracht van de afdelingTopatletiek

Atletiekgala

Para-atleet/atlete van het jaar
Ingesteld in 2011

Deze prestatieprijs wordt toegekend aan de atleet of atlete die zich, naar opvatting van een groep van specialisten, in het afgelopen kalenderjaar prestatief het meeste heeft onderscheiden

Publieks- en vakjury

Atletiekgala

Joke van Rijswijk prijs

Ingesteld in 2004

De Joke van Rijswijk prijs wordt toegekend aan een  persoon of organisatie die zich door inzet en behaalde resultaten op het gebied van ontwikkeling van de atletiek voor personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft onderscheiden.

Uniebestuur, op voordracht van de afdeling Topatletiek

ONK Para atletiek