Beleid en Reglementen

De Atletiekunie is de vereniging van aangesloten atletiek- en loopverenigingen, wedstrijdorganisatoren en individuele leden. De regelgeving van onze vereniging is vastgelegd in de Statuten en het Algemeen Reglement. Hierin wordt beschreven wat de rechten en plichten van leden zijn, hoe ons bestuur en onze ledenvergadering (de unieraad) worden gekozen en wat hun rol is, hoe het tuchtrecht is vormgegeven, enzovoorts.