Missie, Visie en Strategie

Onze missie

We willen met aantrekkelijke trainings- en wedstrijdvormen, aangeboden vanuit kwalitatief sterke verenigingen en loopgroepen, ondersteund door een professionele organisatie sporters en vrijwilligers inspireren en begeleiden bij het samen behalen en ervaren van plezier, voldoening en prestaties op elk niveau

Onze visie

Atletiek wordt gezien als de Moeder Aller Sporten. Tegelijkertijd is atletiek zich altijd blijven ontwikkelen om ook in de toekomst belangrijk te blijven voor de samenleving. De Moeder Aller Sporten slaat enerzijds op onze historie; één van de grondleggers van de Olympische Spelen, en anderzijds op de basis; het ontwikkelen van ieders motorische vaardigheid waar je je hele leven wat aan hebt. Vanuit die gedachte wil de atletiek zich blijven door ontwikkelen en de toekomst in de sport en samenleving verder vormgeven en innoveren. We gaan modern en vernieuwend om met de veranderende wereld.

Strategische doelen

De vertaling van onze missie, visie en ambitie naar daadwerkelijke activiteiten verloopt langs de lijnen van strategische doelen. Strategische doelen geven richting aan het langetermijnbeleid van de organisatie. Zij dienen als stip op de horizon en vormen de basis voor de uitwerking van het beleid.