Commissies en Werkgroepen

De Atletiekunie heeft werkgroepen waarin personeelsleden en vrijwilligers actief zijn. Wanneer de naam dikgedrukt en blauw is, is er een e-mailadres bekend en kan je diegene een mail sturen voor contact.

 

Gedragscode vrijwilligers Atletiekunie

Voor alle vrijwilligers die binnen de landelijke organisatie van de Atletiekunie actief zijn is een Gedragscode opgesteld, die aan deze vrijwilligers is toegestuurd en waarvan de inhoud bekend wordt verondersteld. Deze gedragscode is hier terug te vinden. (In dit verband worden ook de docenten aan opleidingen van de Atletiekunie tot de vrijwilligers gerekend).