Hoog- en polsstokhoogspringen

Wanneer ligt een atleet uit de wedstrijd?

De wedstrijd eindigt voor een atleet als deze 3 foutsprongen op rij laat noteren. Deze hoeven niet per se op dezelfde hoogte te zijn.

Wanneer is een poging een foutsprong?

Een atleet krijgt een foutsprong als deze de lat afstoot voordat hij op de mat is geland. Ook is een poging ongeldig als de tijdslimiet van 60 seconden overschreden wordt of als de atleet de mat aanraakt zonder over de lat te springen.

Hoe wordt bepaald met hoeveel centimeter de lat omhoog gaat bij (polsstok)hoogspringen?

De hoogtes die tijdens de wedstrijd op het programma staan, worden van tevoren bepaald. Als een atleet als enige in de wedstrijd over is, staat het hem echter vrij om zelf de volgende hoogte te bepalen.

Hoe kan een atleet naar een hogere hoogte zonder de voorgaande hoogte te halen?

Een atleet mag altijd een bepaalde hoogte overslaan. Hij neemt echter wel het aantal foutpogingen sinds de laatste geslaagde pogingen mee en hij kan ook niet meer terug naar een lagere hoogte.

Hoe wordt bepaald wie wint als 2 atleten dezelfde hoogte hebben behaald?

Als 2 of meer atleten met dezelfde hoogte de wedstrijd verlaten, wordt de atleet met het laagste aantal foutpogingen op de laatste hoogte het hoogst geklasseerd. Bij gelijke stand wordt gekeken naar het totale aantal foutsprongen. Indien ook dat gelijk is, worden de atleten gelijk geklasseerd, tenzij het om de overwinning gaat, dan wordt er overgegaan op een barrage.

Hoe gaat een barrage in zijn werk?

Een barrage begint op de hoogst behaalde hoogte waarvoor iedere atleet slechts één poging krijgt. De atleet die als enige over de hoogte heengaat, wint de wedstrijd. In het geval beide atleten falen, gaat de lat naar de voorgaande hoogte. Als beide atleten de hoogte halen, gaat de lat alsnog naar de volgende hoogte.

Is er een minimumlengte aan een polsstok?

Nee, een atleet mag de lengte van zijn polsstok zelf bepalen.