KNAU krijgt nieuwe structuur

Vorige
1996
KNAU krijgt nieuwe structuur

In 1996 werd een wijziging in de structuur van de KNAU doorgevoerd. Er werd afscheid genomen van de, op dat moment nog, vijf districten. De 24 regio’s die voor de districten in de plaats kwamen,  vormen geen bestuurlijk gremium en zijn vooral bedoeld als organisatorische eenheden. Met de reorganisatie is een platte organisatie ontstaan met korte lijnen tussen bestuur, bondsbureau en verenigingen.

Image