Olympische Spelen in Amsterdam

Vorige
1928
Olympische Spelen in Amsterdam

Hoewel de Nederlandse atletiekprestaties tijdens de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam tegenvielen, betekende dit grootscheepse evenement toch een stimulans voor de verdere ontwikkeling van de atletiek in Nederland. In Amsterdam stonden voor het eerst atletieknummers voor dames op het Olympisch programma. 

Image