Oprichting N.A.U

Vorige
1901
Oprichting N.A.U

De Nederlandsche Athletiek Bond was door interne strubbelingen geen lang leven beschoren, en werd al na vijf jaar, in het voorjaar van 1901 ontbonden. Vrijwel tegelijkertijd werd de Nederlandsche Athletiek Unie (N.A.U.) opgericht. Over de precieze oprichtingsdatum is enige onduidelijkheid, maar bestudering van diverse bronnen wijst uit dat de N.A.U. is opgericht op 28 april 1901, in café ‘De Karseboom’ in Amsterdam. De Rotterdammer W.C. Hartmann werd tot eerste voorzitter van de NAU benoemd. 

Image