Predicaat 'Koninklijk'

Vorige
1925
Predicaat 'Koninklijk'

Tussen 1915 en 1921 groeide de N.A.U., onder voorzitterschap van Pieter Scharroo, stormachtig: van 32 naar 105 verenigingen. Koningin Wilhelmina verleende de N.A.U. bij haar 25-jarig jubileum in 1926 het predicaat 'Koninklijk', waarmee de N.A.U. overging in K.N.A.U. 

Image