Stappenplan - hoe begin je?

Vorige

Stappenplan Trainersbegeleiding: hoe begin je?

Hoe zorg je dat op je op jouw vereniging niet alleen je trainers bij elkaar haalt, maar ze ook echt verder helpt in hun ontwikkeling? Maak werk van het begeleiden en opleiden van trainers bij jouw vereniging en zet Trainersbegeleiding bij de eerstvolgende bestuursvergadering op de agenda.
Zo, de eerste stap is gezet: je bent draagvlak aan het creëren binnen de club! Is dat gelukt? Ga dan verder met de vervolgstappen.

Zes stappen:

  1. Zorg voor een heldere visie binnen jouw club.
  2. Zorg voor draagvlak en besluit binnen het bestuur en de technische commissie.
  3. Zoek de geschikte trainersbegeleider en start mogelijk een verenigingstraject
  4. Introduceer de trainersbegeleider, zodat iedereen weet wat zijn/haar taken zijn.
  5. Positioneer en support de trainersbegeleider.
  6. Evalueer regelmatig en stel eventueel bij.