Transgenders in de sport

Vorige

De term transgenders kent meerdere betekenissen. In dit verband staat de term voor mensen die het gevoel hebben ‘in het verkeerde lichaam te zijn geboren’. Dat zijn mensen die geboren zijn als vrouw maar zich man voelen en andersom. Veel transgenders overwegen chirurgische ingrepen om hun lichaam uiteindelijk ook te laten lijken op het gewenste geslacht.

Voor transgenders is het soms lastig om te sporten, door de strikte man / vrouw scheiding die binnen de sport gehanteerd wordt. In welke competitie kom je uit en voor welk team? Hoe doe je dat met douchen? Hoe kom je ‘uit de kast’ binnen de vereniging?

Door NOC*NSF is een advies opgesteld getiteld ‘‘Transgenders en sport: richtlijnen voor sportbonden, verenigingen en sporters t.b.v. sportdeelname van transgenders’’. 
Gebaseerd op dit advies heeft ook de Atletiekunie een richtlijn opgesteld. Deze richtlijn is al volgt:

Topsport

Ten aanzien van de topsport (in dit verband op te vatten als alle internationale wedstrijden die het niveau van nationale top overstijgen) volgt de Atletiekunie de internationale regelgeving, zoals die gehanteerd door NOC*NSF, IAAF en IOC. Dit betekent dat deelname door een transgender mogelijk is indien de geslachtsverandering operatief is doorgevoerd, in combinatie met een hormoonkuur van drie jaar, en waarbij de geslachtsverandering is doorgevoerd in officiële documenten zoals een paspoort.

Breedtesport

Ook voor de breedtesport volgt de Atletiekunie het advies van NOC*NSF, wat inhoudt dat de transgender zelf de keus mag maken of hij/zij uitkomt bij de jongens/mannen of bij de meisjes/vrouwen. Resultaten en prestaties worden onverkort overgenomen en niet aangepast.

Nationale topsport

Ten aanzien van de nationale topsport is de vraag waar de breedtesport binnen de atletiek overgaat in topsport. We hebben ervoor gekozen om die grens te leggen bij de Nederlandse kampioenschappen. Voor deelname door transgenders aan Nederlandse kampioenschappen gelden derhalve dezelfde regels als voor internationale topsport. Voor alle andere atletiekwedstrijden in Nederland inclusief competities kan de transgender dus zelf de keus maken. Op deze regel omtrent NK’s wordt één uitzondering gemaakt. Omdat de Nederlandse competitie in dit opzicht als breedtesport wordt aangemerkt, wordt ook de finale van de competitie, het NK-teams, als breedtesport beschouwd.

Ook voor de erkenning van records worden in dit verband de richtlijn voor topsport gehanteerd. 

Registratie transgenders

Voor het registreren van transgenders in de ledenadministratie, en dan met name wat betreft de keuze van het geslacht, is het advies om hierin de keus aan de transgender over te laten. Alleen indien de transgender topsport gaat bedrijven zal tijdig duidelijkheid verschaft moeten worden omtrent het geslacht (al dan niet na operatieve ingrepen en hormoonkuur). De ledenadministratie van de Atletiekunie volgt op dit punt de informatie zoals aangeleverd door de vereniging.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersoon van de Atletiekunie, Frank Koomen.