Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vorige

Een van de stappen die een vereniging kan nemen om een veilig sportklimaat te creëren is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor haar kaderleden. Een verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het training geven aan minderjarigen bij een sportvereniging, of het vervullen van een rol als penningmeester.

Wanneer verenigingen een VOG vragen van iedereen die actief is binnen de vereniging, geeft dit meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers of begeleiders. Het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de vereniging kunnen uitvoeren.

Vanuit de Atletiekunie wordt verenigingen geadviseerd om in ieder geval voor alle kaderleden die rechtstreeks met jeugdleden te maken hebben een VOG te laten aanvragen. Via de website van NOC*NSF is alle informatie rondom een VOG en het aanvragen daarvan beschikbaar. 

Een VOG geeft alleen informatie over het gedrag in het verleden, en daarmee geen garanties voor de toekomst. Om die reden wordt geadviseerd om de VOG met regelmaat, bijvoorbeeld om de 3 jaar opnieuw te laten aanvragen. Door dit als vast gegeven te benoemen in bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement van de vereniging, wordt voorkomen dat een trainer het verplicht aanvragen van een VOG als een persoonlijk blijk van wantrouwen opvat.