Vertrouwenscontactpersoon

Vorige

Sociale veiligheid

 

Over het onderwerp seksuele intimidatie, maar bijvoorbeeld ook voor discriminatie of pesten, is het voor clubs aan te raden om één of liefst twee personen aan te wijzen die aanspreekpunt zijn voor incidenten of vragen over deze onderwerpen binnen de club. NOC*NSF organiseert de cursus Vertrouwenscontactpersoon  (VCP).

Voor de goede orde: de rol van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is anders dan de rol van een vertrouwenspersoon (VP). Een Vertrouwenscontactpersoon beoordeelt slechts de situatie en verwijst het slachtoffer en / of de beklaagde al dan niet door naar een daartoe opgeleide hulpverlener, te weten een van de vertrouwenspersonen (VP) van NOC*NSF.

De vertrouwenscontactpersoon bij de Atletiekunie is Frank Koomen. Hij is aanspreekpunt voor de Vertrouwenscontactpersonen van verenigingen, en kan in voorkomende gevallen van advies dienen of feedback geven. Ook leden van verenigingen waarbij nog geen VCP is benoemd kunnen zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwenscontactpersoon van de Atletiekunie.