Wedstrijdofficial NWO

Vorige

Iedere official met de bevoegdheid van Competitie Wedstrijdofficial (CWO) kan in principe de bevoegdheid van Nationaal Wedstrijdofficial krijgen. Wat inhoudt dat hij/zij, naast bij regionale en competitie, ook bij Nationale wedstrijden ingezet kan worden. Deze bevoegdheid wordt voor een periode van vier jaar afgegeven. De periode gaat steeds in na het bijwonen en met goed gevolg afgesloten daarvoor georganiseerd selectieweekend. NWO zijn wordt per functie (wedstrijdleider, scheidsrechter en starter) verleend.

Kwalificatieprofiel

Voor de functionarissen op dit niveau zijn er kwalificatieprofielen opgesteld. Iedereen die aan dit profiel voldoet wordt begin van een kalenderjaar uitgenodigd om zich aan te melden als official voor dat betreffende jaar voor competitiewedstrijden. Op langer termijn is de wens om deze wedstrijden, maar ook de functies uit te bereiden. 

Kwalificatieprofiel wedstrijdleider
Kwalificatieprofiel scheidsrechter
Kwalificatieprofiel starter

Wat mag een NWO verwachten?

Alles wat vermeld staat bij de functie van Competitie Wedstrijdofficial en aanvullend:

 • Reiskostenvergoeding zoals die wettelijk is toegestaan en gemaakt ten behoeve het behalen van “licentie” punten op basis van de regelingen officials van de Atletiekunie.
 • Overnachtingen nij verband met meerdaagse wedstrijden 
 • Laatste editie “Competition Rules” IAAF
 • Laatste editie van alle modules van het Wedstrijdreglement
 • Vergoeding wapenvergunning starter (jaarlijks)
 • Vergoeding gehoorbeschermers (zie hier voor meer informatie)
 • Kledingpakket zoals voorgeschreven door de Atletiekunie voor de genoemde “levensduur” van de diverse items (zie hier)
 • Schoudertas (eenmalig)
 • Naambordje met naam (eenmalig)
 • Elke vier jaar een NWO selectieten behoeve van behoud van de bevoegdheid als Nationaal Wedstrijdofficial (2014, 2017, 2021 enz)
 • (bij)Scholing op het gebied van compententies, reglementen en nevenfuncties
 • Jaarlijks een NWO-activiteit vanuit de Atletiekunie

Extra functies van de NWO:

Na gebleken geschiktheid en op basis van het voldoen aan de kwalificatieprofielen voor deze functies kan een Nationaal Wedstrijdofficial, bij Nationale wedstrijden, ook benoemd worden in de functies

 • Waarnemer
 • Opleider
 • Jury d’appel
 • Technisch gedelegeerden