Kort geding Koppelaar

21 juli 2015
Topatletiek Vorige

Op 21 juli 2015 heeft de rechtbank te Arnhem uitspraak gedaan in een kort geding dat was aangespannen door Rutger Koppelaar tegen de Atletiekunie. Koppelaar wil de aan hem opgelegde uitsluiting wegens overtreding van het dopingreglement aanvechten en in de periode die dit in beslag neemt weer deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden. De rechtbank Gelderland heeft de vordering van Koppelaar vandaag afgewezen. Dit betekent dat Koppelaar, conform de uitspraak van 22 december 2014 door de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak, tot 17 juli 2016 niet mag deelnemen aan wedstrijden of trainingen.

 
Daarnaast heeft de rechtbank het verzoek van Koppelaar tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor toegewezen. Middels een voorlopig getuigenverhoor kan de rechtbank achterhalen of er reden is Koppelaar toe te staan zijn uitsluiting aan te vechten.