Nieuwe Atletencommissie benoemd

30 juni 2020
Topatletiek Vorige

Via verkiezingen, die iedere vier jaar worden gehouden, hebben de atleten uit de nationale selecties in juni 2020 een nieuwe Atletencommissie gekozen, die de komende termijn van vier jaar de belangen van de topsportatleten uit de nationale selecties gaat behartigen.

De Atletencommissie telt maximaal 7 leden en met ingang van 1 juli 2020 hebben de volgende atleten zitting in de commissie: Melissa Boekelman, Douwe Amels, Thijmen Kupers, Noah Schutte, Amy Siemons, Nadine Visser en Terrence Agard.

Met deze atleten zijn alle disciplines uit de atletiek en ook de para-atletiek vertegenwoordigd.  

De atletencommissie voert overleg met het bestuur en de technische staf van de Atletiekunie over het topsportbeleid in het algemeen en de belangen van de topatleten in het bijzonder. Hiermee beoogt het de belangen te behartigen van de Nederlandse topatleten in het topsportbeleid van de Atletiekunie. Het is belangrijk atleten een stem te geven voor de problematiek of ideeën die zij hebben met betrekking tot de sport en het beleid. De leden van de atletencommissie zijn een aanspreekpunt voor verschillende onderdelen binnen de atletiek.

De atletencommissie is bereikbaar via de mail: atletencommissie@atletiekunie.nl