Nieuwe schoenenregel van kracht bij NK's

24 augustus 2020
Reglementen Vorige

Belangrijke Mededeling van de Werkgroep Wedstrijdreglement

World Athletics heeft recent twee belangrijke reglementswijzigingen doorgevoerd die per direct ingaan en dus ook van toepassing voor Nederlandse wedstrijden en de komende Nederlandse Kampioenschappen.

Schoenen
De belangrijkste wijziging betreft een verdere aanscherping van het gebruik van schoenen (Artikel 143 Kleding, schoenen en startnummers). In aanvulling op de eerder gepubliceerde wijzigingen, heeft World Athletics nu ook de toegestane, maximale, dikte van de zool gedefinieerd per onderdeel volgens onderstaande tabel. Deze wijziging gaat voor de technische onderdelen pas in per 1 december 2020. Maar is per direct van toepassing voor alle looponderdelen, zowel op de baan als op de weg. Alsmede voor het snelwandelen als ook de cross-country.

World Athletics heeft een lijst gepubliceerd met goedgekeurde schoenen die voldoen aan de gestelde eisen: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information (World Athletics Shoe Compliance List)

Tabel met toegestane dikte van de zool van de schoen

Onderdeel

Maximale dikte van de zool (volgens artikel 143.5, opmerking (i), (ii), (iii) en figuren (a) en (b) bij artikel 143.5, en artikel 143.13(c))

Overige vereisten

Technische onderdelen (behalve hink-stap-springen)

20mm

Van toepassing op alle werponderdelen en verticale en horizontale springonderdelen, uitgezonderd hink-stap-springen. Bij alle technische onderdelen mag de zool in het midden van de voorvoet van de atleet niet dikker zijn dan de zool in het midden van de hak van de atleet.

Hink-stap-springen

25mm

De zool in het midden van de voorvoet van de atleet mag niet dikker zijn dan de zool in het midden van de hak van de atleet.

Looponderdelen op de baan (inclusief hordeonderdelen) tot 800m

20mm

Voor estafetteonderdelen geldt de afstand die door een atleet van het team moet worden gelopen.

Looponderdelen op de baan van 800m en langer (inclusief steeple chase)

25mm

Voor estafetteonderdelen geldt de afstand die door een atleet van het team moet worden gelopen. Voor snelwandel-wedstrijden op de baan is de maximale dikte van de zool gelijk aan die voor wegwedstrijden.

Cross-country

25mm

 

Wegwedstrijden (Loop- en snelwandel-wedstrijden)

40mm

 

Onderdelen volgens artikel 251

Geen maximum

 

Opmerking (i): De ene onbuigzame plaat of blad, genoemd in 143.13 (a), mag bestaan uit meer dan een stuk maar deze stukken moeten opeenvolgend zijn geplaatst, in één vlak, niet parallel (dat wil zeggen niet gestapeld op elkaar), en mogen elkaar niet overlappen.
Opmerking (ii): Om atleten te helpen over te stappen van hun huidige schoenen, welke niet voldoen aan de maximale dikte van de zool als gedefinieerd in artikel 143.13(c), is de datum waarop hieraan moet zijn voldaan, 1 december 2020.

Plasticine
De nieuwe regels met betrekking tot het verspringen/hink-stap-springen en de plasticine zullen niet ingaan per 1 november 2020 maar per 1 november 2021.

De werkgroep Wedstrijdreglement is bezig om de verschillende teksten te vertalen. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 26 augustus, zal de aangepaste tekst worden gepubliceerd als addendum bij het Wedstrijdreglement.

Vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar [email protected]

 

 

NK