Nieuwe wedstrijdreglement 2022 - 2023 online beschikbaar

05 februari 2022
NK Indoor Junioren Vorige

Het nieuwe Wedstrijdreglement 2022-2023, de 15e druk, is online beschikbaar.

In navolging van World Athletics publiceert de Atletiekunie tweejaarlijks een nieuw wedstrijdreglement. Dit reglement is per 1 januari van kracht, maar door een nieuwe opzet iets later opgeleverd. 

Vanaf deze druk volgt de Atletiekunie het format van World Athletics. Dit betekent dat er een onderscheid wordt gemaakt technische en wedstrijdregels. De nummering is daardoor ook aangepast. Voor de leesbaarheid staat per artikel het oude artikelnummer vermeld. Alle regels zijn wel weer verzameld in één naslagwerk.

Belangrijke wijzigingen
Vooruitlopend op een apart document met de belangrijkste wijzigingen, springt de aangepaste regel rondom lijnovertredingen (zie ook het artikel 'Buiten de baan lopen', uit de Wedstrijdsport Nieuwsbrief) en de toepassing van een lijncamera in plaats van het gebruik van plasticine bij de horizontale springonderdelen, in het oog.  Ook is de categerie duiding 'U' zoals bij U20 en U18 verder doorgevoerd naar de andere jeugdcategorieën. Tenslotte vervallen de aparte lijsten voor estafetterecords voor clubteams en nationale teams.

De doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van de 14e druk zijn in de kantlijn gemarkeerd. In gevallen waarin de internationale regels niet voorzien, zijn aparte Nederlandse bepalingen opgenomen. Deze bepalingen zijn te herkennen aan de cursieve tekst. De groene tekst geeft een toelichting op een artikel.

Op basis van het nieuwe reglement volgt in een later stadium een herziene versie van het ‘richtlijnen en speerpunten’ boekje. Een handig naslagwerk waarin wordt uitgelegd hoe het reglement werkt en hoe in de praktijk moet worden toegepast. Naast de pdf versie komt er ook ePupversie voor gebruik op de E-reader.

Wedstrijdreglement bestellen
Het Wedstrijdreglement 2022-2023 in een handzame boekvorm is binnenkort beschikbaar en nu al te bestellen. Dit kan door een mail te sturen naar [email protected]. Vermeld in de mail duidelijk:

  • naam en adresgegevens
  • naam van de club en persoonlijk lidnummer 
  • het gewenste aantal reglementen.

Op basis van de bestelling wordt een factuur met een betaallink vanuit Volta gestuurd. Het wedstrijdreglement kost € 15 per stuk. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt en binnen enkele dagen verzonden.

Kopen met korting
Bij zowel de Dag van de Official op 12 maart als de Dag van de Atletiek op 19 maart zijn ter plaatse Wedstrijdreglementen beschikbaar voor de prijs van € 10.

 

Partners Atletiekunie
Nederlandse Spoorwegen Supporter van Bewegen
Partners NK