Ophef rondom Nederlands Record opgehelderd

08 juni 2017
Wedstrijden Vorige

Gisteravond wierp speerwerper Thomas van Ophem 80.70 meter in Castricum. Een super prestatie, en een verbetering van het huidige Nederlandse Record dat met 80.51 meter op naam van Johan van Lieshout staat (1999).

Enige commotie ontstond echter omdat deze prestatie neergezet is in een gemengde wedstrijd. Mannen en vrouwen wierpen door elkaar. Om uitsluitsel te geven over de procedures bij een gemengde wedstrijd, hebben we vanmorgen direct contact opgenomen met de voorzitter van de recordcommissie. In het wedstrijdreglement, artikel 147, staat te lezen dat gelijktijdige deelname van mannen en vrouwen bij deze wedstrijd toegestaan is mits daar specifiek toestemming voor is verleend door de wedstrijdleider. Deze check ligt nu bij de recordcommissie.

Vervolgens kan een worp als record worden erkend mits

  • bij technische onderdelen aparte juryformulieren zijn gebruikt
  • aparte uitslagen zijn opgemaakt voor mannen en vrouwen

Als de wedstrijdleider in het geval van deze gemengde wedstrijd in Castricum inderdaad de specifieke toestemming heeft verleend, kan het record ingediend worden en worden getoetst volgens alle regels waaraan een Nederlands Record moet voldoen. Thomas gaat op ons aanraden dan ook alsnog zijn record indienen bij de commissie. Zodra de aanvraag is ingediend, gaat de recordcommissie haar werk doen. Dit betekent maatwerk op de aanvraag en het controleren of de aanvraag in zijn geheel voldoet aan het wedstrijdreglement. 

Als je wilt weten welke gegevens vereist zijn om een record aan te vragen, kun je een blik werpen op het aanvraagformulier op onze website.

Limiet
Om een limiet voor een internationaal toernooi te halen, is het daarentegen wel weer een vereiste dat de prestatie niet is neergezet in een gemengde wedstrijd.

Wij willen Thomas in ieder geval feliciteren met zijn prestatie!