Versterking atletencommissie

28 maart 2020
Topatletiek Vorige

Dit jaar vindt wederom een verkiezing plaats voor de Atletencommissie van de Atletiekunie.

Het is belangrijk atleten een stem te geven voor de problematiek of ideeën die zij hebben met betrekking tot de sport en het beleid. De leden van de atletencommissie zijn een aanspreekpunt voor verschillende onderdelen binnen de atletiek.

Wat doet de Atletencommissie precies?

  • Zij vertegenwoordigt binnen de Atletiekunie de topatleten uit de nationale selecties
  • Zij behartigt de belangen van de topatleten uit de Nationale Selecties in het topsportbeleid van de Atletiekunie
  • Zij voert overleg met de technische staf van de Atletiekunie over onder andere het topsportbeleid, talentontwikkeling en de richtlijnen voor limieten.

De huidige Atletencommissie bestaat nu uit zes leden: Douwe Amels, Melissa Boekelman, Nadine Broersen, Ronald Hertog, Thijmen Kupers en Femke Pluim. Vier leden zijn beschikbaar voor een volgende periode, dus aanvulling met nieuwe leden is dringend gewenst.

Wanneer kom je in aanmerking als kandidaat voor een lidmaatschap van de Atletencommissie?

  • alle atleten van de huidige Nationale Selecties van de Atletiekunie
  • alsmede de atleten die in de jaren 2016 t/m 2019 deel hebben genomen aan een EK, WK, Olympische of Paralympische spelen

Interesse?

Heb jij ideeën over de sport en het beleid en wil jij jouw stem laten horen? Kortom, heb jij interesse om namens jouw collega atleten deze taak voor enkele jaren op je te nemen? Meld je dan snel aan als kandidaat en vul dit formulier in. De kandidaatstelling sluit op 20 april 2020 en kort daarna zullen de stembiljetten per mail worden toegestuurd aan alle stemgerechtigde atleten.

In het Topsportstatuut van de Atletiekunie (paragraaf III) vind je verdere informatie over de rol en de taken van de Atletencommissie. Voor overige vragen kun je een mail sturen naar Frank Koomen.