Coaches

Procedure toegang coaches NK’s indoor

Bij de NK’s Indoor in Omnisport is een Coronaprotocol met een aangepast toelatingsbeleid van kracht. Dit betekent dat er helaas geen publiek welkom is en er sprake van (toetsing op) functionele aanwezigheid, óók voor coaches. In navolging van de NK Atletiek in Uitrecht is daarom voor alle NK’s indoor de volgende procedure van kracht:

 • Iedere toegelaten atleet mag één coach aanmelden/meenemen;
 • De atleet geeft bij de inschrijving de naam van de betreffende coach op;
 • De atleet ontvangt een aanmeldlink voor de coach;
 • De coach moet zichzelf verplicht aanmelden en ontvangt hiervan een bevestiging;
 • Na de aanmelding vindt er een functionele toetsing plaats aan de hand van de volgende criteria:
  • De naam van de coach komt overeen met de door de atleet opgegeven naam;
  • De coach is aantoonbaar in het bezit van een (trainers)licentie;
  • De coach staat als zodanig geregistreerd bij een club. Bv, door vermelding in een clubblad of website;
  • Anders, bv een krantenartikel waaruit de match met de atleet blijkt

De coach ontvangt, na de screening, een bevestiging of hij/zij is toegelaten. Het is mogelijk om het formulier tot 10 februari 23:59 in te vullen.

Voor coaches van reserve atleten die op een later moment worden toegelaten, krijgen later nog de toelating/afwijzing doorgestuurd.

Het invullen van dit formulier geeft geen garantie op toelating.

Aanvullende uitgangspunten:

 • Indien een coach meerdere atleten traint, maakt dit niet de weg vrij om iemand anders op de potentieel opengevallen plek te registreren (ouder, andere coach etc);
 • Bij de ingang van Omnisport is een speciale meldbalie voor coaches ingericht waar de toegangscontrole plaatsvindt. Niet geregistreerde coaches, worden niet toegelaten tot Omnisport;
 • Coaches hebben geen toegang tot het warming-up gedeelte en dienen met inachtneming van de 1,5 mtr afstand, plaats te nemen op de tribune;
 • Zodra de atleet/coach klaar is met het onderdeel en verder op die dag niet meer actief is, dient men de accommodatie te verlaten.

Vragen? Stuur gerust een mail voor meer informatie

Vul onderstaand formulier in voor het aanvragen van een coach accreditatie. Dit formulier kan meerdere keren worden ingevuld. We hanteren de laatst ingevulde versie.

Formulier (invullen niet meer mogelijk)

Partners Atletiekunie
Nederlandse Spoorwegen Supporter van Bewegen
Partners NK