Coach accreditatie NK Indoor Senioren

Bij de komende NK’s Indoor gelden als gevolg van de Coronabeperkingen aanvullende maatregelen voor coach toegang tot de warming-up:

  • Coaches dienen middels onderstaand formulier per weekend een accreditatie aan te vragen;
  • Toegang tot de warming-up is alleen mogelijk in combinatie met een geldig toegangsbewijs:
    • middels een online aangekocht ticket
    • middels de ingeschreven en toegelaten atleet (iedere atleet mag 1 begeleider meenemen)
  • De coach accreditatie is op naam en geldt per NK weekend voor beide dagen
  • Accreditaties kunnen ter plaatse na de QR toegangscontrole worden afgehaald
  • Bonds- en RTC coaches zijn reeds geaccrediteerd
  • Aanmelden mogelijk t/m woensdag 23 februari

De organisatie behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren, in te trekken of het aantal aanvragen te beperken.