Veelgestelde vragen

Wanneer komt het tijdschema online?


Het voorlopig tijdschema staat op deze site. Het definitief tijdschema verschijnt na de sluiting van de inschrijving.

Tot wanneer kan ik mijzelf inschrijven?

Inschrijven is mogelijk tot 25 juni 2022 23:59 uur.

Wanneer weet ik of ik ben toegelaten?

Nog niet bekend.

Ik wil als C-junior deelnemen aan de ASICS NK Junioren, kan dat?

Ja, dat kan mits de opgegeven prestatie behaald is voor de gewenste ingeschreven categorie geldende specificaties (gewichten, horde hoogten en afstanden) en vervolgens tot de top behoort van het aantal startplekken.

Als eerstejaars B-junior inschrijven met een C-junior prestatie, kan dat?

Dit kan alleen wanneer voor de behaalde prestatie dezelfde geldende specificaties (hoogte, gewicht, etc.) van toepassing zijn als bij de B-junioren. Is dit niet het geval? Dan zal je een prestatie moeten leveren als B-junior om deel te kunnen nemen aan de NK. De Amsterdam Battle bij AAC is een goede voorbereidingswedstrijd,

Bij het hink-stap-springen zijn limieten gesteld, wat houden die in?

Wie tijdens de inschrijfperiode voldaan heeft aan de limieten die bij hink-stap-springen gesteld zijn, kan zich inschrijven voor de NK. Inschrijvingen met een prestatie onder de limiet worden dus niet geaccepteerd i.v.m. de veiligheid van de deelnemers.

Tijdens de NK wordt gewerkt met een minimale balkafstand. Bij de meisjes U18 is dat 9 meter, bij de jongens U18 en Meisjes U20 is dat 9 meter, bij de jongens U20 is dat 11 meter.

Kan ik na de sluiting van de inschrijving nog een prestatieverbetering doorgeven?

Ja dat is mogelijk via [email protected] Dit heeft geen effect meet op de toelating tot het NK maar wordt wel meegenomen in de serie indeling

Ik krijg een mail van het wedstrijdsecretariaat dat mijn inschrijving gewijzigd is, maar ik zie geen wijziging?

Alle opgegeven prestaties worden door het secretariaat gecontroleerd. Het resultaat van de controle wordt bij de prestatie vastgelegd en dat is dan een wijziging van je inschrijving. Kijk op de pagina 'Deelnemers' naar de kolom 'Onderdelen'. Daar staat een symbool voor het onderdeel waarvoor je ingeschreven hebt. Zet de cursor op dat symbool en dan krijg je een omschrijving van de status van je inschrijving te zien. Als er een vraagteken staat dan is je prestatie nog niet gecontroleerd. Als de status op ‘Afgewezen’ staat dan krijg je ook een verklaring van deze afwijzing.

Als ik reserve ben, kan een prestatieverbetering dan tot toelating leiden?

Nee, dit kan niet meer. Nadat de screening is geweest heeft en prestatieverbetering geen invloed meer op de positie van de reservelijst.

Als de series en/of halve finales komen te vervallen, wanneer is dan de halve finale of finale?


Dit hangt af van het tijdstip wanneer duidelijk is dat er een ronde vervalt. Als dit op de dag van de wedstrijd gebeurt en de meldtijd verstreken is zal de eerste volgende ronde op het geplande tijdstip plaatsvinden.

Wanneer voorafgaand aan de wedsstrijd besloten wordt dat series en/of halve finales komen te vervallen wordt dit direct vermeldt op deze website bij het nieuws.

Als ik geblesseerd raak voor of tijdens de NK, wat moet ik dan doen?

Wanneer je geblesseerd raakt dien je je af te melden bij de organisatie. Voor de wedstrijd, als je je nog niet gemeld, hebt kan dit per mail via [email protected] Tijdens de wedstrijd (dus al aangemeld) kan dit alleen bij de TIC. Hoe eerder je afmeldt hoe prettiger voor je mede-atleten op de reservelijst. Zonder afmelding volgt er een boete van €25. Let op: bij afmelding zal verdere deelname aan eventuele andere onderdelen worden geschrapt (tenzij WL / TG goedkeuring geeft voor verdere deelname).

Hoe werkt mijn betaling na de inschrijving voor de NK?


Na de screening word je op de hoogte gesteld las je bent toegelaten of reserve bent. Hierbij zit ook een IDEAL-betaal link. Deze moet je uiterlijk woensdag 15 juni voldaan hebben. Als je niet betaald word je alsnog afgewezen.  Betalen aan de deur is niet mogelijk,

Als je niet bent toegelaten tot de NK (status afgewezen) krijg je geen betaal verzoek.

Ik ben toegelaten/reserve voor de NK en ik heb me daarna op tijd afgemeld, moet ik dan toch inschrijfgeld betalen?


Ja, als je toegelaten bent tot de NK, direct of als reserve, dan moet je inschrijfgeld betalen, ook als je bent verhinderd of niet kan deelnemen door een blessure. 

*Aan eventuele typefouten kunnen geen rechten worden ontleend. Daarbij zijn het wedstrijdreglement en de wedstrijdbepalingen altijd leidend.

Partners Atletiekunie
Nederlandse Spoorwegen Supporter van Bewegen
Partners NK