Overzicht bevroren records

Per 1 januari 2020 zijn de record onderdelen in lijn gebracht met de internationale regelgeving van World Athletics, European Athletics, World Master Athletic en World Para Athletics. Dit betekent dat een aantal record onderdelen bij vooral de masters is komen te vervallen. Bij de U23 categorie worden de recordonderdelen van de senioren gevolgd. Dit betekent dat bij de U23 een aantal recordonderdelen zijn toegevoegd. Als gevolg hiervan zijn de records op de betreffende onderdelen bevroren.