Statussen NOC*NSF

Veranderingen per 1 januari 2017 

Per 1 januari 2017 is het een en ander veranderd aan de regelgeving en inhoud van de statussen van NOC*NSF. De atleten die momenteel een lopende status hebben, zijn hier uitgebreid over geïnformeerd. Belangrijk is het verdwijnen van de B status en de daarvoor in de plaats komende Selectie status. De Selectie status kan door de Atletiekunie worden voorgedragen op basis van onze interne regelgeving. Deze regelgeving vind je in deze download

Alles bij elkaar zijn de volgende statussen voor atleten beschikbaar:

  • A status
  • Selectie status
  • Talent status: Nationaal Talent status en Internationaal Talent status
  • Belofte status 

 

Downloads

  • Prestatienormen Atletiek voor verkrijgen NOC*NSF status 2017
    In dit bestand staan de tussen NOC*NSF en de Atletiekunie overeengekomen prestatienormen voor het verkrijgen van een NOC*NSF status voor atleten.
  • Statusreglement
    Het Statusreglement is een belangrijk document voor de topsporter. Daarin worden de procedure en voorwaarden voor het verkrijgen van een status omschreven.