Anti-Doping

Wij hanteren een krachtig anti-doping beleid met preventie als speerpunt. Recent is de WADA code ingrijpend gewijzigd. Deze is leidend in het beleid en regelgeving van de IAAF, NOC*NSF en de Atletiekunie. De gevolgen voert Topatletiek door zodat ze helder zijn voor atleten, coaches en andere begeleiders.

Structuur Antidoping

Hierbij tref je informatie aan over het (anti-)dopingbeleid van de Atletiekunie (inclusief Antidoping Statuut). Atleten zijn te allen tijde ZELF verantwoordelijk voor alle verboden stoffen of afbraakproducten van verboden stoffen die worden aangetroffen in zijn/haar (urine)monsters. Het is de persoonlijke plicht van elke sporter ervoor te zorgen dat geen verboden stoffen en/of afbraakproducten daarvan in zijn/haar lichaam binnenkomen. Tevens is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het melden van medicatiegebruik en de aanvraag/verlenging van zogenaamde TUE’s (‘Therapeutic Use Exemptions’). Er hoeft geen opzet, schuld, nalatigheid van of bewust gebruik door de sporter te worden aangetoond om een dopingovertreding volgens het dopingreglement te kunnen vaststellen. In alle gevallen van sporttuchtzaken zal de Atletiekunie de zaak uit handen geven aan het Instituut Sportrechtspraak Nederland.

Atletiekunie

Eerste aanspreekpunt voor vragen rond (Anti)Dopingzaken bij de Atletiekunie is de afdeling Topatletiek. Mocht er meer specifieke hulp nodig zijn, bijvoorbeeld bij de aanvraag voor een TUE of GDS (‘Geneesmiddelen Dispensatie Sporter’), dan kan de atleet/atlete zo nodig door het secretariaat doorverwezen worden naar de sportarts van de Atletiekunie.