Medaillelimieten

Update 6 september 2021

De tabellen met de aangepaste medaillelimieten 2021, die bij de NK Masters gebruikt zouden worden, zijn voor nadere analyse ingetrokken. Dit betekent dat de medaillelimeiten 2020, dus de oude tabel, zal worden gebruikt bij de NK Masters

Medaillelimieten Masters

Bij de NK’s voor Masters worden met uitzondering van de weg NK's en de NK estafette, medaillelimieten toegepast. Dit houdt in dat elke atleet (m/v) die zich inschrijft meedoet in zijn eigen (5-jaars) leeftijdscategorie, ook al is hij de enige deelnemer in zijn leeftijdscategorie bij een bepaald onderdeel. Hiermee is de regel dat er bij een onderdeel minimaal drie deelnemers in een categorie moeten zijn om te kunnen spreken van een Nederlands Kampioenschap, vervallen. Bij de weg NK's geldt deze regel nog wel. Echter, om een medaille te winnen moet de prestatie aan de medaillelimiet voldoen. Voorbeeld: het zou kunnen zijn dat er bij een onderdeel wél een gouden en een zilveren medaille wordt uitgereikt, maar geen bronzen. Dit komt dan omdat de atleet die derde is geworden, niet aan de limiet heeft voldaan. De medaillelimieten zijn geen belemmering voor het inschrijven voor en het meedoen aan een NK, in tegendeel juist. Maar er wordt pas bepaald wie er een medaille krijgt als de uitslag bekend is.

Nieuwe medaillelimieten 2021 Update: toepassing uitgesteld

In 2014 zijn voor de eerste keer medaillelimieten toegepast bij Nederlandse kampioenschappen. In 2015 zijn in een enquête de ervaringen bevraagd en de limieten waar nodig aangepast. Hierbij is vooral ook gekeken naar de impact van de limieten, of te wel, of, op basis van alle uitslagen bij Nederlandse kampioenschappen, de atleet in redelijke mate de limiet al dan niet heeft behaald. 

Sindsdien worden de limieten ieder jaar opnieuw bekeken en op advies van Weia Reinboud aangepast. De aangepaste limieten worden in rood (scherpere limiet) of in groen (mildere limiet) weergegeven. Sommige limieten blijven onveranderd. 

- Medaillelimieten 2020