Wijkatletiekbaan1

Atletiek in de wijk

De Atletiekunie, Kragten en ASM hebben samen een atletiekbaan voor in de wijk ontwikkeld. Deze wijkatletiekbaan is, in tegenstelling tot de 400 meter wedstrijdbanen, met zijn 100 meter kleinschaliger, openbaar toegankelijk en eenvoudiger in te passen in de openbare ruimte. Door deze compactere vorm is het mogelijk de voorzieningen in de wijken dicht bij de mensen te positioneren.

Ontwikkelingen in het sport- en beweeglandschap

Er zijn drie grote ontwikkelingen in het Nederlandse sport- en beweeglandschap gaande. Allereerst neemt het aantal gebonden sporters af, terwijl het aantal ongebonden sporters toeneemt. Deze ontwikkeling heeft invloed op het huidige verenigingsleven; (wedstrijd)aanbod, financiën, vrijwilligers en alle andere faciliteiten op de club. Daarnaast zien we ontwikkelingen binnen het sportaanbod, namelijk dat bestaande spelvormen kleinschaliger worden opgezet. Bekende voorbeelden hiervan zijn 3x3 basketbal, padel en walking football. Deze vormen worden vaak als dynamischer gezien dan de bestaande varianten die ook nieuwe doelgroepen aanspreken. Vanuit de ruimtelijke vraagstukken van de gemeente en exploitanten is dit een interessante ontwikkeling, omdat deze kleinere spelvormen minder ruimte in beslag nemen waardoor het eenvoudiger in te passen is in zowel bestaande, als nieuwe wijken. Tot slot is er met de komst van het Preventieakkoord, Sportakkoord en initiatief de Gezonde Generatie 2040 nationaal beleid gekomen, welke omarmd is in het coalitieakkoord Rutte lV. Landelijke en lokale overheid gaan komende jaren investeren in sportinfrastructuur en aanbod om burgers gezond en vitaal te houden. De ruimtelijke omgeving speelt hierin een belangrijke rol.

De wijkatletiekbaan waarbij de 'moeder der sporten' centraal staat, is een op maat ontworpen voorziening in de openbare ruimte om samen of alleen veelzijdig te sporten, spelen en bewegen. Om elkaar te ontmoeten, uit te dagen mee te doen en om te groeien op sociaal en sportief vlak. De basis van het concept wijkatletiekbaan is de atletieksport waarbij het Nederlandse Athletic Skills Model (ASM) wordt toegepast. Het ASM is een wetenschappelijk en praktisch onderbouwde visie op bewegen vanuit de Schijf van 10. Deze combinatie zorgt voor een unieke wijkatletiekbaan die aansluit bij elk niveau en alle leeftijden.

De wijkatletiekbaan biedt kansen om te laten zien hoe veelzijdig en leuk atletiek is. Door trainingen en kleine competities te organiseren wordt de wijkatletiekbaan een middel om mensen uit te nodigen deel te nemen aan bewegen, kennis te maken met verenigingen en de omgeving maatschappelijk sterker te maken.

Interesse?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie.