Wedstrijdlicentie

We kennen verschillende vormen van lidmaatschappen. Voor leden van aangesloten verenigingen bestaat de keuze tussen een lidmaatschap zonder of een mét een wedstrijdlicentie. Alleen met een wedstrijdlicentie mag een atleet deelnemen aan officiële Atletiekuniewedstrijden.

De kosten voor een wedstrijdlicentie zijn afhankelijk van de leeftijd van een atleet en variëren van €8,80 voor pupillen tot €25,05 voor volwassenen (tarieven 2022).Een wedstrijdlicentie kan alleen in combinatie met een verenigingslidmaatschap afgenomen worden.

De opbrengsten van de wedstrijdlicenties worden besteed aan zaken die de wedstrijdsport ten goede komen zoals het opleiden van juryleden voor wedstrijden en de organisatie van competities en Nederlandse Kampioenschappen, bijvoorbeeld ook voor kampioenschappen op de weg (10 km, halve en hele marathon). Daarnaast gaat een deel van deze opbrengsten naar het bijhouden van wedstrijduitslagen, het opmaken van ranglijsten per jaar, de uitgave van statistische jaarboeken en het aanvragen en afhandelen van records.

Loopevenementen

Bij grote loopevenementen wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de officiële wedstrijd en de recreatieloop. Aan de officiële wedstrijd kunnen in principe alleen leden van de Atletiekunie deelnemen die bovendien in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie. Voor buitenlanders geldt dat zij moeten kunnen aantonen dat zij in hun vaderland aangesloten zijn bij de nationale federatie en wedstrijdgerechtigd zijn. Aan de recreatieloop kan iedereen meedoen, dus zowel leden van de Atletiekunie (met of zonder wedstrijdlicentie) als niet-leden.

Door de professionalisering van de grote loopevenementen wordt tegenwoordig voor iedere deelnemer een eindtijd, een netto-tijd en een uitslag opgemaakt, een gemiddelde kilometertijd berekend, foto's gemaakt, een herinnering verstrekt en zelfs na afloop een (sport-)drankje aangeboden. Voor veel recreatieve lopers is er dus geen aanleiding om een wedstrijdlicentie aan te schaffen. Maar er zitten veel voordelen aan het hebben van een wedstrijdlicentie:

  • Wedstrijdlopers staan bij sommige wedstrijden in een apart startvak en hebben daardoor minder last hebben van gedrang of van langzame lopers voor hen.
  • Alleen records die in een officiële wedstrijd worden gelopen komen voor erkenning in aanmerking. Voor een recordtijd wordt alleen gekeken naar de bruto tijd en daarom is een plaats in het voorste startvak essentieel.
  • In principe komen alleen leden met een wedstrijdlicentie in aanmerking voor een plaats op het podium. Gezien het grote aantal loopwedstrijden in Nederland zijn er veel kansen om het podium te bereiken. Helemaal als loopevenementen ook nog prijzen beschikbaar stellen voor de winnaars bij zowel de mannen als de vrouwen en in verschillende leeftijdscategorieën. Aan podiumplaatsen zijn (ook in de hogere leeftijdscategorieën) vaak geldprijzen of prijsjes verbonden. Als je één keer een prijs hebt behaald, zijn de kosten van een wedstrijdlicentie al snel voor jaren terugverdiend.
  • De laatste jaren gebeurt het steeds vaker dat loopevenementen geen onderscheid meer maken tussen een officiële wedstrijd en een recreatieloop. Problemen ontstaan dan als een recreant (zonder wedstrijdlicentie) sneller is dan de beste officiële wedstrijdloper. Sommige organisaties plaatsen dan de recreant op het podium, tot groot ongenoegen van de officiële wedstrijdlopers. Ook wij zijn hier uiteraard geen voorstander van. Het afschaffen van de wedstrijdlicentie is in onze ogen niet de oplossing van dit probleem en wij zullen dan ook de belangen van de houders van een licentie blijven behartigen.
  • Zoals eerder gezegd zijn de opbrengsten van de wedstrijdlicenties onmisbaar voor de wedstrijdsport. Dankzij de wedstrijdlicentie wordt een substantieel deel van de kosten voor de wedstrijdsport betaald door de personen die daarin actief zijn. Afschaffing van de wedstrijdlicentie zou gecompenseerd kunnen worden door het verhogen van de contributie voor alle leden, maar dat zou bij veel recreatieve lopers (terecht) tot verontwaardiging kunnen leiden.

Wil je een wedstrijdlicentie aanvragen? Geef dit dan door aan jouw vereniging. Wanneer je dit aangegeven hebt, zorgt jouw vereniging voor het activeren van de wedstrijdlicentie. Je wedstrijdlicentie wordt aan jouw lidnummer gekoppeld.