Masters

De filosofie achter de Masteratletiek

Een goede lichamelijke conditie kan ertoe bijdragen dat men zich bij het ouder worden goed blijft voelen en daardoor het dagelijks leven in al zijn aspecten beter aan kan. Atletiek en met name de loopsport is een laagdrempelige activiteit die mensen tot op hoge leeftijd kunnen blijven beoefenen.

De Atletiekunie kent al vele jaren een toename van het aantal leden dat tot op hogere leeftijd atletiek bedrijft, met name bij recreanten en gericht op het hardlopen. De Atletiekunie wil de beoefening van de atletiek en de loopsport door masters stimuleren, ondersteunen en begeleiden, zowel op prestatief als recreatief niveau. In de atletiek worden atleten als masters aangeduid vanaf 35 jaar of ouder. Voor de mannen-masters in wegevenementen wordt door World Athletics als ondergrens een leeftijd van 40 jaar aangehouden. De Atletiekunie volgt hierin echter de handelswijze van de wereldbond voor masters, de WMA (World Masters Athletics), en houdt een uniforme ondergrens van 35 jaar aan. Voor het realiseren van reële wedstrijdelementen worden de masters ingedeeld in leeftijdscategorieën van 5 jaar (35+, 40+ enz).

De prestatief ingestelde master traint om optimaal te presteren, en neemt deel aan wedstrijden om zich te meten met de top, met andere woorden: de beoefening van de sport om de sport. De recreatief ingestelde master traint vanwege het plezier dat trainen geeft, uit sociaal oogpunt, en/of omwille van het fit, gezond en in conditie blijven. Daarbij is deelname aan wedstrijden of trimlopen niet uitgesloten, maar eerder bijzaak dan hoofdzaak. De prestaties worden gemeten ten opzichte van zichzelf, en niet ten opzichte van de top. De beoefening van de baanatletiek in wedstrijdverband door masters kent enkele afwijkende regels, zoals aanpassing in bijvoorbeeld hordenhoogten en werpgewichten. Bij de loopsport is, afgezien van de categorie-indeling, geen onderscheid aan te brengen met andere leeftijdscategorieën. Op de baan worden vanuit de Atletiekunie zowel competities als NK's voor masters georganiseerd. Vanaf 2012 wordt bij de competities gewerkt met internationaal vastgestelde ‘age gradings’, vanaf 2014 worden bij de NK’s medaillelimieten gehanteerd. Beide maatregelen maken het mogelijk dat jonge en oude masters de wedstrijden op ongeveer gelijke wijze kunnen ervaren. Bij de competitie kunnen atleten uit verschillende leeftijdscategorieën samen een ploeg vormen. Bij de NK's kunnen masters door de medaillelimieten, met uitzondering van weg NK's, uitkomen in de eigen categorie.

De deelname aan internationale evenementen voor masters kent een open inschrijving. De Atletiekunie valideert de inschrijving voor een aantal van deze evenementen en voorziet voor die evenementen in uniforme kleding met een nationale uitstraling. Daarnaast wordt voorzien in begeleiding door een ploegleider. De in wedstrijdverband door masters geleverde prestaties verdienen waardering en erkenning. Nederlandse records worden op gebruikelijke wijze behandeld en verwerkt, ranglijsten worden bijgehouden en beide zijn via de website van de Atletiekunie in te zien.

De training van atletiek en loopsport vindt in het algemeen plaats in verenigingsverband. Juist binnen de vereniging is een goede opvang, begeleiding en erkenning van de master dus gewenst. Voor een goede opvang binnen de vereniging is inzicht in het trainingsverleden van de master gewenst. Masters geheel zonder trainingsverleden, masters met trainingservaring uit het verleden, of masters die nooit gestopt zijn met sporten: de begeleiding van deze verschillende sporters vraagt een verschillende aanpak. Het omgaan met de in toenemende mate optredende fysieke beperkingen vraagt niet alleen om trainingstechnische vaardigheden van de trainer, maar ook om deskundige (sport-)medische ondersteuning binnen de vereniging.

Ten behoeve van de belangenbehartiging van de masteratletiek en de bevordering van de masteratletiek binnen de atletiek en de loopsport is een Platform Masters actief, dat als adviesorgaan fungeert voor de Atletiekunie. Het platform signaleert tendensen en ontwikkelingen en speelt daar waar nodig op in.