Historie

1870
De introductie van de Atletiek

De introductie van de atletiek in Nederland wordt toegeschreven aan de uit Witmarsum (Friesland) afkomstige Pim Mulier (1865 – 1954). 

Image
1886
Eerste atletiekwedstrijd

Mede door toedoen van Pim Mulier werd in 1886 achter het Rijksmuseum in Amsterdam de, voor zover bekend, eerste officiële atletiekwedstrijd gehouden, waaraan Nederlanders, Engelsen en Belgen deelnamen. 

 

Image
1889
Eerste Athletiekbond

Het was ook Mulier, die ervoor zorgde dat in 1891, toen enkele voetbalclubs in Nederland zich organiseerde in een bond, de atletiek daarbij betrokken werd. 

Image
1896
Eerste atletiekverenigingen

In de beginjaren van de atletiek werd de sport ondergebracht bij met name reeds bestaande gymnastiekverenigingen. In de laatste jaren van de 19e eeuw ontstonden de eerste specifieke atletiekclubs, waaronder Pro Patria uit Rotterdam, opgericht in 1896.

Image
1901
Oprichting N.A.U

De Rotterdammer W.C. Hartmann werd tot eerste voorzitter van de NAU benoemd. 

Image
1911
Eerste Interland

De eerste atletiekinterland op Nederlandse bodem vond plaats op 2 juli 1911 te Rotterdam. De Belgen fungeerden als tegenstander. 

Image
1912
IAAF en NOC

Tijdens de Olympische Spelen van Stockholm in 1912 werd de International Amateur Athletics Federation (IAAF) opgericht, de wereldbond voor atletiek, toen nog geheel op amateuristische basis. 

Image
1925
Predicaat 'Koninklijk'

Tussen 1915 en 1921 groeide de N.A.U., onder voorzitterschap van Pieter Scharroo, stormachtig: van 32 naar 105 verenigingen. Koningin Wilhelmina verleende de N.A.U. bij haar 25-jarig jubileum in 1926 het predicaat 'Koninklijk', waarmee de N.A.U. overging in K.N.A.U. 

Image
1928
Olympische Spelen in Amsterdam

Hoewel de Nederlandse atletiekprestaties tijdens de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam tegenvielen, betekende dit grootscheepse evenement toch een stimulans voor de verdere ontwikkeling van de atletiek in Nederland. In Amsterdam stonden voor het eerst atletieknummers voor dames op het Olympisch programma. 

Image
1941 tot 1946
Ledengroei

In de jaren na de Olympische Spelen van 1928 telde Nederland circa 15 verschillende, met name gewestelijke of provinciale atletiekbonden. In de oorlogsjaren nam het ledenaantal sterk toe. In 1946 telde de K.N.A.U. 17.408 leden, verdeeld over 9 districten en 357 verenigingen.  

Image
1944 tot 1964
Ad Paulen

De mijnbouwkundig ingenieur Adriaan Paulen was niet alleen een zeer verdienstelijk atleet (vier maal Nederlands kampioen op de 400 m en tweemaal op de 800 m, en deelnemer aan de Olympische Spelen van Antwerpen 1920, Parijs 1924 en Amsterdam 1928), hij was ook een krachtdadig bestuurder, eerst als voorzitter van zijn club AVON uit Heerlen, maar ook van 1944 tot 1964 voorzitter van de K.N.A.U. 

Image
1948
Fanny!

Ook in de jaren na de Tweede Wereldoorlog kende de Nederlandse atletiek een sterke groei, mede dankzij de ongekende successen van Fanny Blankers-Koen op de Olympische Spelen van 1948 te Londen. Fanny behaalde goud op de 100 meter, de 200 meter, en de 80 meter horden.

Image
1970
EAA

In 1933 werd door de IAAF een speciaal comité opgericht dat als eerste taak kreeg de organisatie van de eerste Europese kampioenschappen atletiek in 1934, in Turijn. Later werd daar ook de organisatie van de Europacup (1965) en de Europese Indoorkampioenschappen (1966) aan toegevoegd, totdat het comité in 1970 werd omgevormd tot de European Athletic Association (behoudens in formele documenten aangeduid als ‘European Athletics’).   

Image
1980
Zilver voor Gerard Nijboer

Tijdens de Olympische Spelen van Moskou behaalde Gerard Nijboer een zilveren medaille op de marathon. Een bijzondere prestatie, ook al omdat Olympische atletiekmedailles voor Nederlandse mannen slechts sporadisch voorkomen.

Image
1983
Eerste WK Atletiek

Als voorzitter van de IAAF heeft Ad Paulen zich bijzonder ingezet voor het instellen van wereld-kampioenschappen in atletiek. Paulen was de stuwende kracht achter de eerste editie van dit WK, dat  in 1983 in Helsinki werd gerealiseerd.

Image
1984
Olympisch goud Ria Stalman

Ria Stalman behaalde in totaal 17 Nederlandse titels, waarvan 10 keer Nederlands kampioen op de discus en 7 keer met kogelstoten. 

Image
1992
Goud voor Ellen van Langen

In 1988 staat zij voor het eerst in de finale van de 800 meter tijdens het NK, en wordt ze het jaar daarop voor het eerst Nederlands kampioen op die afstand. Slechts drie jaar later wint Ellen bij de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 de 800 meter in 1.55,54, een tijd die nog steeds geldt als Nederlands record.

Image
1995
Rens Blom wereldkampioen

Op 11 augustus 2005 veroverde Blom in Helsinki de wereldtitel met een sprong van 5,80 m.

Image
1996
KNAU krijgt nieuwe structuur

In 1996 werd een wijziging in de structuur van de KNAU doorgevoerd. Er werd afscheid genomen van de, op dat moment nog, vijf districten. De 24 regio’s die voor de districten in de plaats kwamen,  vormen geen bestuurlijk gremium en zijn vooral bedoeld als organisatorische eenheden. Met de reorganisatie is een platte organisatie ontstaan met korte lijnen tussen bestuur, bondsbureau en verenigingen.

Image
2015
Dafne schrijft geschiedenis met wereldtitel

Nu al historisch: op 28 augustus 2015 verovert de 23-jarige Dafne Schippers tijdens de WK atletiek in Peking het goud op de 200 meter, in een sensationele tijd van 21.63, een Europees record!

Image
2015
Atletiekunie

De Atletiekunie (sinds 2007 wordt Atletiekunie als ‘roepnaam’ gehanteerd) telt inmiddels bijna 300 verenigingen, en is met ruim 140.000 leden in omvang de achtste sportbond van Nederland.

Image
2016
EK Atletiek Amsterdam

Voor het eerst in de geschiedenis wordt in 2016 een Europees kampioenschap Atletiek (outdoor) in Nederland georganiseerd. 

Image
2017
Dafne Schippers prolonogeert wereldtitel

11 augustus 2017: topatlete Dafne Schippers behaalt goud op de 200 meter.

Image