Leskaarten Atletiek en Onderwijs

De lessen Atletiek & Onderwijs zijn geschikt voor het primair onderwijs, voortgezet en speciaal onderwijs. De lessen zijn uitgewerkt als zaallessen omdat de meeste lessen bewegingsonderwijs in een gymzaal gegeven worden. Is een schoolplein voor handen, of komt de school naar de accommodatie van de vereniging, dan zijn de lessen eenvoudig aan te passen naar buitenlessen.

Primair onderwijs (PO)

De leskaarten Atletiek en Onderwijs zijn uitgewerkte lessen die als aanvulling kunnen dienen op de Ren.Spring.Gooi lessen.

Voor groep 1 en 2 zijn vier basislessen uitgewerkt, waarin in afwisselende lessen, het lopen, het springen en het werpen centraal staan. De lessen kunnen in een willekeurige volgorde gebruikt worden.

Speciaal Onderwijs (SO)

Alle leskaarten zijn inzetbaar binnen het speciaal onderwijs.

Een paar tips om de lessen voor iedereen zo leuk mogelijk te maken:

  • Stel vanuit de beginsituatie per persoon de mogelijkheden vast
  • Benader iedereen op een normale manier
  • Stel je als begeleider flexibel en creatief op
  • Creëer een prettige sfeer en een veilig klimaat
  • Luister goed naar de deelnemers, zij zijn vaak ervaringsdeskundigen
  • Stimuleer en motiveer deelnemers veelvuldig
  • Ze kunnen veel dingen zelf, probeer ze niet ter wille van alles te helpen zonder het te vragen
  • Zorg voor aangepast materiaal waar nodig
  • Schat het cognitieve niveau goed in, zorg dat je duidelijk uitleg kunt geven.

Download School Tools

Check de downloadpagina voor inspiratie om ook jouw leerlingen beter en meer te laten bewegen.

Vragen?

Neem contact met ons op via [email protected].