Anti doping

De Atletiekunie hanteert een krachtig anti doping beleid met preventie als speerpunt. In 2015 is de WADA code ingrijpend gewijzigd. Deze is leidend in het beleid en regelgeving van World Athletics, NOC*NSF en de Atletiekunie. De gevolgen voert topatletiek door zodat ze helder zijn voor atleten, coaches en andere begeleiders.

Structuur anti doping

We hebben informatie gebundeld over het (anti-)dopingbeleid van de Atletiekunie (inclusief Antidoping Statuut). Atleten zijn altijd zelf verantwoordelijk voor alle verboden stoffen of afbraakproducten van verboden stoffen die worden aangetroffen in zijn/haar (urine)monsters. Het is de persoonlijke plicht van elke sporter ervoor te zorgen dat geen verboden stoffen en/of afbraakproducten daarvan in zijn/haar lichaam binnenkomen. Tevens is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het melden van medicatiegebruik en de aanvraag/verlenging van zogenaamde TUE’s (‘Therapeutic Use Exemptions’). Er hoeft geen opzet, schuld, nalatigheid van of bewust gebruik door de sporter te worden aangetoond om een dopingovertreding volgens het dopingreglement te kunnen vaststellen. In alle gevallen van sporttuchtzaken zal de Atletiekunie de zaak uit handen geven aan het Instituut Sportrechtspraak Nederland.

Supporter van schone sport

Atletiek vertegenwoordigt bewegen en sport in zijn puurste vorm; rennen, springen en werpen. Met eenvoudige regels die iedereen gelijke kansen geeft. Jezelf verbeteren en presteren op basis van talent en goede training is de basis. Door ons te verbinden aan het programma Be PROUD van de dopingautoriteit laten we zien dat schone atletiek de enige manier is om het beste uit jezelf te halen, ongeacht je niveau. Want een schone atletiek is een eerlijke atletiek.

De dopingwaaier

De Dopingwaaier is één van de belangrijkste middelen in de voorlichting van sporters en sportbegeleiders. Voorheen werd deze als geplastificeerde waaier uitgebracht, maar inmiddels is de Dopingwaaier omgezet in een App (iOS en Android) en is een mobiele website beschikbaar.

Wat biedt de App?

  • Geneesmiddelen controleren
    Je kunt in de App direct alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen controleren op de aanwezigheid van doping. Ook kun je nagaan of specifieke werkzame stoffen verboden zijn of niet.
  • Voedingssupplementen checken
    Ook voedingssupplementen kun je checken. Je kunt in de winkel al bekijken welke batches van supplementen op de NZVT-lijst staan.
  • Dopingcontroleprocedure bekijken
    Krijg je een onverwachte dopingcontrole en wil je je rechten en plichten weten? Bekijk de procedure dan stap-voor-stap in de App.

Belangrijke bronnen

Atletiekunie

Eerste aanspreekpunt voor vragen rond (anti) dopingzaken bij de Atletiekunie is de afdeling topsport. Mocht er meer specifieke hulp nodig zijn, bijvoorbeeld bij de aanvraag voor een TUE of GDS (‘Geneesmiddelen Dispensatie Sporter’), dan kan de atleet/atlete zo nodig doorverwezen worden naar de sportarts van de Atletiekunie.