Atletencommissie

De atletencommissie voert overleg met het bestuur en de technische staf van de Atletiekunie over het topsportbeleid in het algemeen en de belangen van de topatleten in het bijzonder. Hiermee beoogt het de belangen te behartigen van de Nederlandse topatleten in het topsportbeleid van de Atletiekunie. Het is belangrijk atleten een stem te geven voor de problematiek of ideeën die zij hebben met betrekking tot de sport en het beleid. De leden van de atletencommissie zijn een aanspreekpunt voor verschillende onderdelen binnen de atletiek.

In september 2022 is Lisanne de Witte gekozen in de Atletencommissie van World Athletics. Op basis van deze internationale functie is Lisanne gevraagd om tevens zitting te nemen in de Atletencommissie van de Atletiekunie. Daarmee komt het totaal aantal leden op 8.

Met ingang van 1 oktober 2022 hebben de volgende atleten zitting in de commissie:

Onderdeel Atleet

Springen

Douwe Amels

Werpen

Melissa Boekelman

Mila/weg

Thijmen Kupers

Mila/weg

Noah Schutte

Paralympisch

Amy Siemons

Horden

Nadine Visser

Springen

Koen van der Wijst

Sprint

Lisanne de Witte

De atletencommissie is bereikbaar via e-mail.

Verkiezing Atletencommissie

Met ingang van 2020 worden om de twee jaar verkiezingen georganiseerd voor de Atletencommissie. Alle atleten uit de nationale selecties worden hiervoor aangeschreven en uitgenodigd om zich kandidaat te stellen, dan wel hun stem uit te brengen. De eerstvolgende verkiezing vindt plaats in 2024.