Atletencommissie

Met ingang van 2020 worden om de twee jaar verkiezingen georganiseerd voor de Atletencommissie. Alle atleten uit de nationale selecties worden hiervoor aangeschreven en uitgenodigd om hun stem uit te brengen.

In de verkiezingen van juni 2022 konden twee leden worden herbenoemd en werd invulling gezocht voor een ontstane vacature. De twee zittende leden die herkiesbaar waren, te weten Nadine Visser en Noah Schutte, zijn inderdaad opnieuw gekozen. De vacature kon worden ingevuld in de persoon van Koen van der Wijst. Koen is 24 jaar en komt uit in de discipline polsstokhoogspringen. De drie gekozen leden beginnen aan een nieuwe termijn van vier jaar, waarin zij de belangen van de topsportatleten uit de nationale selecties gaan behartigen. Met deze benoemingen bestaat de Atletencommissie uit 7 leden en is daarmee weer voltallig.

Met ingang van 1 juli 2022 hebben de volgende atleten zitting in de commissie:

Onderdeel Atleet

Werpen

Melissa Boekelman

Springen

Douwe Amels

Horden

Nadine Visser

Mila/weg

Thijmen Kupers

Mila/weg

Noah Schutte

Paralympisch

Amy Siemons

Springen

Koen van der Wijst

Met deze atleten zijn alle disciplines uit de atletiek en ook de para-atletiek vertegenwoordigd.

De atletencommissie voert overleg met het bestuur en de technische staf van de Atletiekunie over het topsportbeleid in het algemeen en de belangen van de topatleten in het bijzonder. Hiermee beoogt het de belangen te behartigen van de Nederlandse topatleten in het topsportbeleid van de Atletiekunie. Het is belangrijk atleten een stem te geven voor de problematiek of ideeën die zij hebben met betrekking tot de sport en het beleid. De leden van de atletencommissie zijn een aanspreekpunt voor verschillende onderdelen binnen de atletiek.

De atletencommissie is bereikbaar via e-mail.