Atletencommissie

Via verkiezingen, die iedere vier jaar worden gehouden, hebben de atleten uit de nationale selecties in juni 2020 een nieuwe Atletencommissie gekozen, die de komende termijn van vier jaar de belangen van de topsportatleten uit de nationale selecties gaat behartigen.

De Atletencommissie telt maximaal 7 leden en met ingang van 1 juli 2020 hebben de volgende atleten zitting in de commissie:

Onderdeel Atleet

Werpen

Melissa Boekelman

Springen

Douwe Amels

Horden

Nadine Visser

Mila/weg

Thijmen Kupers

Mila/weg

Noah Schutte

Paralympisch

Amy Siemons

Sprint

Vacature

Met deze atleten zijn alle disciplines uit de atletiek en ook de para-atletiek vertegenwoordigd.

De atletencommissie voert overleg met het bestuur en de technische staf van de Atletiekunie over het topsportbeleid in het algemeen en de belangen van de topatleten in het bijzonder. Hiermee beoogt het de belangen te behartigen van de Nederlandse topatleten in het topsportbeleid van de Atletiekunie. Het is belangrijk atleten een stem te geven voor de problematiek of ideeën die zij hebben met betrekking tot de sport en het beleid. De leden van de atletencommissie zijn een aanspreekpunt voor verschillende onderdelen binnen de atletiek.

De atletencommissie is bereikbaar via e-mail.