Regionale trainingscentra

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn Regionale Trainingscentra gevormd om jonge talenten de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen. Elk Regionaal Trainingscentrum heeft zijn eigen aanbod in programma's en onderdelen.

RTC's in Nederland

Wij zien toe op kwalitatief technisch kader en het volgen van het Meerjaren Opleidingsplan van de bond. Daarnaast ondersteunen we de talentcentra in het identificeren van talenten. Alle RTC's wisselen hun kennis en ervaringen uit in het landelijk platform voor Regionale Trainingscentra.

Downloads

RTC Atletiek Oost Download
RTC Brabant Atletiek Download
RTC Zwolle Download
RTC Atletiek Centrum Midden en West Brabant Download
RTC Gelderland Download
RTC Limburg Download
RTC Noord-Holland locatie Alkmaar Castricum Download
RTC Noord-Holland locatie Amsterdam Download
RTC Rotterdam Download
RTC Noord Atletiek Download