Statussen NOC*NSF

Regeling voor het verkrijgen van een NOC*NSF status 2022 - 2024.

In dit document staan de tussen NOC*NSF en de Atletiekunie overeengekomen prestatienormen voor het verkrijgen van een NOC*NSF status voor atleten en de interne regelgeving van de Atletiekunie. Een status kan uitsluitend worden behaald op Olympische en Paralympische programma onderdelen.

Na het voldoen aan de prestatienorm wordt de atleet door de Atletiekunie voor de betreffende status voorgedragen aan NOC*NSF. Dit vindt plaats na het internationale toernooi en na het sluiten van de Top List aan het einde van het jaar.

Meer informatie over de statussen en bijbehorende voorzieningen vind je op de website van NOC*NSF.

Voorwaarde voor de aanvraag van een A of Selectie-status bij NOC*NSF:

 • De atleet is volledig beschikbaar is voor het trainings- en wedstrijdprogramma.
 • De atleet is in voorbereiding op het eerstvolgende titeltoernooi.
 • De atleet volgt een met de Atletiekunie overeengekomen programma.
 • De atleet heeft een geldende en ondertekende topsportovereenkomst.

Een EK in het Olympische jaar en overige EK’s en WK’s voor niet Olympische onderdelen geven geen recht op een status.

A status

Een A-status wordt aangevraagd op basis van de geleverde prestatie op het onderstaande toernooi of op basis van de positie op de Outdoor Top List van World Athletics per 1 november van het specifieke jaar

. WK 2022 en 2023, OS 2024 Outdoor Top List (geschoond) WA 2024

100 meter

Top 8

Top 16

200 meter

Top 8

Top 16

400 meter

Top 8

Top 16

800 meter

Top 8

Top 16

1500 meter

Top 8

Top 16

5000 meter

Top 8

Top 16

10.000 meter

Top 8

Top 16

Marathon

Top 8

Top 16

100m / 110m horden

Top 8

Top 16

400m horden

Top 8

Top 16

3000m steeple chase

Top 8

Top 16

4x100m estafette

Top 8

Top 12

4x400m estafette

Top 8

Top 12

4x400m mixed estafette

Top 8

Top 12

Hoogspringen

Top 8

Top 16

Polsstokhoogspringen

Top 8

Top 16

Verspringen

Top 8

Top 16

Hinkstapspringen

Top 8

Top 16

Kogelstoten

Top 8

Top 16

Discuswerpen

Top 8

Top 16

Kogelslingeren

Top 8

Top 16

Speerwerpen

Top 8

Top 16

Zevenkamp / Tienkamp

Top 8

Top 16

20km snelwandelen

Top 8

Top 16

50km snelwandelen

Top 8

Top 16

Selectie status

De selectie status is niet gekoppeld aan een prestatie-eis maar wordt aangevraagd voor atleten op basis van het prestatie-perspectief en worden toegekend door de Technisch Directeur, op voordracht van de Technische Staf:

 1. aan senioren die door een blessure of ziekte niet hebben kunnen voldoen aan de prestatie-eis voor een A-status
 2. aan junioren en neo senioren (o. 23) die in de toekomst in staat worden geacht door te stromen naar het Internationale topniveau (top 8 WK/OS).

Het aantal Selectie statussen wordt bepaald door een maximaal quotum beschikbare statussen voor Atletiek.

Talent

Internationaal Talent

De Internationaal Talent status wordt aangevraagd voor atleten die hebben voldaan aan de kwalificatie-eisen voor de volgende toernooien:

 • Europese Kampioenschappen onder 18 (2 jaar geldig)
 • Europese Kampioenschappen onder 20 (2 jaar geldig)
 • Europese Kampioenschappen onder 23 (1 jaar geldig)
 • Wereldkampioenschappen onder 20 (2 jaar geldig)

In het jaar dat deze toernooien niet plaatsvinden geldt de kwalificatietijd voor de betreffende leeftijdsgroep. Deze status wordt automatisch toegekend.

Nationaal Talent

De Nationaal Talent Status wordt toegekend aan atleten van 16 jaar of ouder die zijn opgenomen in de Junioren Selectie (en daadwerkelijk deelnemen aan de Nationale Trainingen voor Junioren). Deze status wordt automatisch toegekend.

Belofte status

De belofte status kan worden toegekend aan atleten van 14 tot 20 jaar die een top 3 positie hebben behaald op het NK junioren (U18 & U20) of genoteerd staan in de top drie van de ranglijst voor hun jaargang, op een NK junioren onderdeel. De nationale CD spelen zijn geen NK junioren onderdeel. De status heeft een looptijd van 1 jaar vanaf het moment van het behalen van de prestatie. Deze status kan worden aangevraagd via onderstaand formulier.

Regeling toekenning NOC*NSF voor estafettelopers

Afwijkend van de regelingen voor individuele atleten en hun prestaties is de navolgende interne regeling van toepassing bij statusaanvragen en het wisselen van statussen voor leden van estafetteploegen.

Een estafetteploeg kan een status behalen op basis van de bovengenoemde prestatie-eisen. De statushouders in een estafetteploeg kunnen echter tussentijds wisselen na (her)selectie van het estafetteteam. (Her)selectie vindt plaats aan het einde van het indoorseizoen na het NK, EK of WK indoor en aan het einde van het zomerseizoen eind september.

Aantal estafettelopers in een status

De status wordt voor minimaal 4 en maximaal 6 atleten aangevraagd. Er kunnen per estafetteonderdeel nooit meer dan 6 atleten tegelijkertijd een NOC*NSF status bezitten, inclusief de atleten die op persoonlijke prestaties een status op de betreffende afstand hebben verworven (100, 400 m voor resp. de estafettes 4x100 en 4x400). De status wordt in alle gevallen toegekend aan de atleten die in het toernooi in de kwalificatieronde en finale zijn opgesteld. De overige statussen kunnen worden toegekend aan atleten die in voorbereiding op het volgende toernooi worden opgenomen in het estafetteprogramma en daarvoor volledig beschikbaar zijn.

Einde van de status

In het geval een atleet met een status niet wordt geselecteerd voor een volgend toernooi waar een status behaald kan worden gaat de status over naar een andere atleet.

In het geval een atleet met een status op basis van een individuele prestatie geblesseerd is en NOC*NSF op basis van een zogenaamd maatwerk deze status verlengt, blijft deze status doorlopen zonder mee te tellen in het estafetteploeg quotum van 6 atleten. Zijn of haar status kan dan dus worden overgenomen door een andere estafetteloper.

In het geval een atleet met een status uitsluitend verworven op basis van een estafetteprestatie geblesseerd raakt kan de status bij de volgende (her)selectie overgaan naar een vervangende atleet.

Bij het verwerven van een status op basis van een Top List wordt de status toegekend aan die atleten die zich in de zomer voor het titeltoernooi hebben gekwalificeerd en zijn verder alle bovengenoemde richtlijnen van toepassing.

Para atletiek

A-status

 1. WK 2022 en/of 2023 Paralympische Spelen 2024
  Top 6 bij 17 deelnemers of meer, top 4 bij 16 atleten of minder
 2. Wereldranglijst einde van het jaar, geschoonde ranking;
  Top 6 bij 17 atleten of meer, Top 4 bij 16 atleten of minder

Selectie status

De selectie status is niet gekoppeld aan een prestatie-eis maar wordt aangevraagd voor atleten op basis van het prestatie-perspectief en worden toegekend door de Technisch Directeur, op voordracht van de Technische Staf:

 1. aan senioren die door een blessure of ziekte niet hebben kunnen voldoen aan de prestatie-eis voor een A-status
 2. aan junioren en neo senioren die in de toekomst in staat worden geacht door te stromen naar het Internationale topniveau (top 8 WK/OS).

Het aantal Selectie statussen wordt bepaald door een maximaal quotum beschikbare statussen voor Para atletiek.

Nationaal Talent

De Nationaal Talent Status wordt toegekend aan atleten die zijn opgenomen in het talenten programma (Nationale Trainingen voor talenten).

Duur en beëindiging van de status

De status heeft een looptijd van maximaal 1 jaar vanaf het moment van verkrijgen van de status. Een status loopt eerder af:

 • Bij het beëindigen van de atletiek loopbaan.
 • Bij het niet langer geselecteerd worden of beschikbaar zijn voor het trainings- en wedstrijdprogramma voor estafetteploegen.
 • Bij het wisselen van statussen als beschreven in de Regeling en interne richtlijnen en wisselingen van NOC*NSF status voor estafetteploegen.
 • Als niet langer aan de voorwaarden voor een statusaanvraag bij NOC*NSF wordt voldaan

Slotbepaling

De Technisch Directeur heeft de bevoegdheid in bijzondere gevallen van de genoemde interne richtlijnen van de Atletiekunie af te wijken en beslist tevens in alle gevallen waarin de richtlijnen danwel het Statusreglement NOC*NSF niet voorzien.

In het geval atleten bezwaar maken tegen de toepassing van de regeling kunnen zij zich richten tot de Atleten commissie van de Atletiekunie. De AC kan de Technisch Directeur adviseren over gewenste wijzigingen en toepassing van de regeling (adviesrecht).

Met deze publicatie komen alle eerdere regelingen te vervallen.

Downloads

Statusreglement topsporters NOC*NSF Download