Nederlandse Records

Aanvragen Nederlands Record

Voor het erkennen van een Nederlands record moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Door het invullen van het recordformulier kan je het officieel aanvragen. Het formulier moet ingevuld en ondertekend opgestuurd worden naar ons bondsbureau t.a.v. de recordcommissie.

 

Recordboeken

In 1992 heeft Aad Heere namens de recordcommissie een recordboek uitgebracht waarin de records van 16 oktober 1886 tot en met 9 augustus 1992 zijn opgenomen. Hans-Peter Dries, voorzitter van de huidige recordcommissie, stelt nieuwe recordboeken samen. Hieronder staan de beschikbare documenten.