Nederlandse Records

Vacature Werkgroep Nationale Records (nov 2020)

Per 1 november 2020 is de Werkgroep op zoek naar versterking. Klik hier voor meer informatie

Aanvragen Nederlands Record

Voor het erkennen van een Nederlands record moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Door het invullen van het recordformulier kan je het officieel aanvragen. Het formulier moet ingevuld en ondertekend opgestuurd worden naar het bondsbureau

Voor vragen of het digitaal indienen van een recordaanvraag, kan je terecht op: records@atletiekunie.nl 

Recordboeken

Sinds 1992 zijn door voormalige leden van de recordcommissie, Aad Heere en Hans-Peter Dries, onderstaande recordboeken uitgebracht: