Aanvragen Nederlands record

Voor de erkenning van een Nederlands record moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Door het invullen van het recordformulier kan een record officieel worden aangevraagd. In sommige gevallen is een verkorte procedure van toepassing. De wedstrijden die hiervoor in aanmerking komen, staan in het recordformulier.

Het formulier moet ingevuld en ondertekend opgestuurd worden naar het bondsbureau. Voor vragen of het digitaal indienen van een recordaanvraag, kan je terecht bij: [email protected].

Let op: in het geval van een wegwedstrijd moet het record behaald zijn op een gecertificeerd parcours. De lijst van internationaal gecertificeerde parcoursen is hier te vinden.

Downloads

Record aanvraagformulier versie 2024 01 Download