Aanvragen Nederlands record

Voor het erkennen van een Nederlands record moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Door het invullen van het recordformulier kan je het officieel aanvragen. Het formulier moet ingevuld en ondertekend opgestuurd worden naar het bondsbureau. Voor vragen of het digitaal indienen van een recordaanvraag, kan je terecht op: [email protected].

Let op het record moet behaald zijn op een gecertificeerd parcours.

Downloads

Record aanvraagformulier Download