Aanvragen Nederlands record

Voor de erkenning van een Nederlands record moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Door het invullen van het recordformulier kan een record officieel worden aangevraagd. In sommige gevallen, check onderstaand 'Overzicht recordwedstrijden 2023', is een verkorte procedure van toepassing.

Het formulier moet ingevuld en ondertekend opgestuurd worden naar het bondsbureau. Voor vragen of het digitaal indienen van een recordaanvraag, kan je terecht via: [email protected].

Let op: het record moet behaald zijn op een gecertificeerd parcours.

Downloads

Record aanvraagformulier Versie24 10 2023 Download