Correctiefactoren (age grading)

Correctie factoren masters

*Er kunnen geen rechten worden ontleend bij het gebruik van deze tabel. Onder voorbehoud van type- rekenfouten.

Age-grading tabel Masters

Bij de masters competitie wordt er gewerkt met age-grading. Kort samengevat: een prestatie wordt door middel van de age-grading tabel omgerekend. Deze 'nieuwe' prestatie krijgt de puntentelling zoals vastgesteld door de Atletiekunie in de competitie puntentelling voor (neo-) senioren, junioren A/B en veteranen. Hierdoor kunnen deelnemers van alle masters categorieën tegen elkaar strijden. Bij werponderdelen mag elke deelnemer tevens gebruik maken van het gewicht dat de WMA heeft voorgeschreven voor zijn of haar categorie.

Aanpassing Age-grading tabel Masters competitie 2016

Begin 2016 is er een uitgebreide enquête gehouden onder de Masters.

Een van de onderwerpen was Age-grading. Uit de enquête is naar voren gekomen dat het huidige Age-grading als systeem goed is maar dat de prestatie van de oudere atleet wel erg wordt bevoordeeld ten opzichte van de prestatie van de jongere atleet en dat een correctie op zijn plaats is. Tevens is gebleken dat meerdere verenigingen bij het selecteren van de deelnemers, van een competitieploeg, meer naar de leeftijd kijken dan naar de prestatie.

Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête is er een evaluatie geweest waarbij twee technisch gedelegeerden, de wedstrijdleider van het NK Masters, drie leden van het Platform Masters en Weia Reinboud aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om alle beschikbare competitieresultaten te laten analyseren door Weia, om te zien of het gevoel wat leefde onder het merendeel van de Masters wel of niet correct is en zo ja, of en hoe wij dit kunnen corrigeren met als doel een eerlijkere competitie waarbij ook de jongere Master weer kan en wil deelnemen.

Weia heeft bijna 4900 resultaten competitie-uitslagen geanalyseerd. Deze analyse bevestigt het gevoel. De oudere atleet wordt naar mate hij/zij ouder wordt steeds meer bevoordeeld, daarnaast zijn de punten die gehaald worden op het onderdeel hoogspringen vrouwen integraal hoger in vergelijking tot alle andere onderdelen. Weia heeft haar analyseresultaten aan de commissie beschikbaar gesteld. Zowel het Platform als de commissieleden hebben hiervan kennis genomen en hebben deze resultaten zelf ook beoordeeld.

De Atletiekunie is van mening dat het voorstel voortvloeiend uit deze analyse bijdraagt aan een betere en veel eerlijkere competitie, en neemt deze dan ook over.

De aanpassing van de Age-grading is als volgt:

Alle onderdelen:

35: geen correctie
40: geen correctie
45: -18 punten (­18 punten per 5 jaar vanaf deze leeftijd)
50: -36 punten
55: -54 punten
60: -72 punten
65: etc.

Hieronder kan een ieder het werkblad met de berekeningen downloaden.