Medaillelimieten

Bij de NK’s voor masters worden medaillelimieten toegepast. Dit houdt in dat elke atleet die zich inschrijft meedoet in de eigen (vijfjaars) leeftijdscategorie, ook al is de atleet de enige deelnemer in de leeftijdscategorie bij een bepaald onderdeel. Hiermee vervalt de regel dat bij een onderdeel minimaal drie deelnemers in een categorie moeten zijn om te kunnen spreken van een Nederlands kampioenschap. De medaillelimieten zijn geen belemmering voor het inschrijven voor en het meedoen aan een NK. Er wordt pas bepaald wie een medaille krijgt, als de uitslag bekend is.

Aanpassing medaillelimieten voor 2023

Per 2023 zijn op advies van het Platform Masters vanaf de NK Marathon in Rotterdam de medaillelimieten uitgebreid naar de Nederlandse Kampioenschappen op de weg. Masters komen in navolging van de baankampioenschappen, ongeacht het aantal deelnemers, nu altijd uit in de eigen categorie! Voor het behalen van een medaille is echter wel een prestatie(medaille)limiet ingesteld.

Voor alle duidelijkheid, de medaillelimieten zijn niet bedoeld als limiet voor de inschrijving voor een Nederlands Kampioenschap. Integendeel, wij zien graag dat alle onderdelen voor masters goed bezet zijn op de NK. De medaillelimieten zijn bedoeld om de prestatie die geleverd wordt op een NK ook medaillewaardig te laten zijn. Het is immers een NK. Door dus geen inschrijflimiet te stellen bij een NK maar wel een medaillelimiet te hanteren, willen we maximale deelname en tevens optimale waardering voor de prestatie bereiken.

De medaillelimieten bij weg NK's lopen in de pas met de medaillelimieten op de baan en worden eind 2024 geëvalueerd.

Downloads

Medaillelimieten baan 2024 Download
Medaillelimieten weg 2024 Download