Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is ongewenst gedrag waar jij je niet goed over voelt en waar jij geen toestemming voor hebt gegeven. Bij grensoverschrijdend gedrag brengt iemand je schade toe op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. Dit kan verschillende vormen aannemen zoals discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie. De term grensoverschrijdend gedrag is een soort parapluterm voor verschillend ongewenst gedrag.

Discriminatie

Bij discriminatie wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen. Je wordt anders behandeld dan de andere sporters door je godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, handicap, geaardheid of leeftijd.

Het is soms lastig te beoordelen of iets discriminatie is of niet. Iedereen beoordeelt situaties en opmerkingen verschillend. De een vindt een bepaalde opmerking een grap, terwijl het een ander kwetst. Discriminatie gebeurt niet altijd expres. Het kan gebeuren dat je iets doet of zegt dat de ander kwetst, terwijl je dat niet zo bedoelt en zelfs niet door hebt. Iedereen heeft bepaalde beelden bij specifieke groepen, deze stereotypes zijn meestal niet gebaseerd op feiten. Er is sprake van discriminatie wanneer je een bepaald stereotypische gedachte hebt en deze uitspreekt of wanneer je gedrag vertoont gebaseerd op deze stereotypische gedachtes.

Intimidatie

Intimidatie is gedrag waardoor iemand zich bedreigd kan voelen. Je kunt zowel lichamelijk als psychisch geïntimideerd worden. Onder intimidatie valt onder andere een intimiderende aanraking, schelden, een dreigement via mail of whatsapp of als iemand dreigend dichtbij je komt.

Pesten

Pesten is vernederend, vijandig of intimiderend gedrag naar dezelfde persoon of groep. Als slachtoffer kun je je niet goed verweren en de pesters hebben vaak meer macht dan het slachtoffer. Het gedrag herhaalt zich en houdt langere tijd aan. Het pesten kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld: verbaal (gesproken of geschreven), non-verbaal (gezichtsuitdrukkingen en gebaren) of fysiek (direct lichamelijk contact).

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is iedere vorm van seksueel gedrag dat door het slachtoffer als ongewenst, bedreigend en/of vernederend wordt ervaren. Bij seksuele intimidatie gaat het altijd om het gedrag met een seksuele ondertoon. Dit kunnen intieme vragen over je privéleven of seksueel getinte opmerkingen zijn. Verder bestaat er ook non-verbale seksuele intimidatie. Denk hierbij aan gluren, het versturen van seksuele afbeeldingen of staren. Seksuele intimidatie kan ook lichamelijk contact zijn, zoals een hand op je billen. Ook ongewenst zoenen, aanranding en verkrachting vallen onder seksuele intimidatie.