Eetproblemen in de sport

Een eetprobleem definiëren we als ‘het hebben van een ongezonde focus op eten en lichaam’. Een eetprobleem kan uitmonden in een eetstoornis, waarbij er duidelijk sprake is van een psychische stoornis. Een eetprobleem of -stoornis kan op elke leeftijd ontstaan, maar begint vaak in de adolescentie of jonge volwassenheid.

Het ontstaan van een eetprobleem of -stoornis heeft geen eenduidige oorzaak, maar ontstaat vaak juist door een combinatie van factoren, zoals persoonskenmerken, alles wat iemand in zijn/haar leven heeft meegemaakt, druk die sporters ervaren om te presteren en de omgeving waarin iemand zich bevindt.

Waar kan je terecht?

Denk je dat je een eetprobleem of -stoornis hebt of dat je die aan het ontwikkelen bent? Heb je twijfels? Praat erover! Je kunt terecht bij de volgende personen of instanties:

Signalenkaart

Hieronder vind je een link naar de signalenkaart met een overzicht van signalen waaraan je een eetstoornis bij een atleet kan herkennen. Let wel, deze kaart is niet uitputtend en één signaal hoeft niet direct te betekenen dat er sprake is van een eetstoornis. Gebruik de signalenkaart dan ook als handvat om het gesprek aan te gaan met de atleet en eventuele zorgen bespreekbaar te maken.

Naar signalenkaart