Eetproblemen in de sport

Een eetprobleem definiëren we als ‘het hebben van een ongezonde focus op eten en lichaam’. Een eetprobleem kan uitmonden in een eetstoornis, waarbij er duidelijk sprake is van een psychische stoornis. Een eetprobleem of -stoornis kan op elke leeftijd ontstaan, maar begint vaak in de adolescentie of jonge volwassenheid. Het ontstaan van een eetprobleem of -stoornis heeft geen eenduidige oorzaak, maar ontstaat vaak juist door een combinatie van factoren, zoals persoonskenmerken, alles wat iemand in zijn/haar leven heeft meegemaakt, druk die sporters ervaren om te presteren en de omgeving waarin iemand zich bevindt.